WHAT DOES CHUYểN PHáT NHANH VIETTEL MEAN?

What Does Chuyển phát nhanh viettel Mean?

+ Bồi thường 50% giá trị thiệt hại không quá thirty triệu đồng đối với bưu kiện trong nước không sử dụng dịch vụ COD, dịch vụ bảo Helloểm hàng hóa nhưng người gửi cung cấp đủ chứng từ chứng minh giá trị thiệt hại trực tiếp.Bạn hãy thử trải nghiệm dịch vụ này

read more